modena

Hjelp og tips om belegningsstein

Montering Kubbemur

KUBBEmur kan tørrstables til angitt høyde ved et forbruk av stein som er 35,6 stk/m². Topplaget anbefales alltid å limes med limemørtel. Monteres KUBBEmuren på andre måter bør hvert lag limes med limemørtel.

KUBBEmur settes som støttemur på avrettet underlag av pukk, støpt såle eller settes i jordfuktig betong. Deretter tørrstables eller limes hvert lag til ønsket høyde.

Montering kubbemur

Alt. 1: Tørrmur vertikalt
Tykkelse D = 0,28 m

Ved 10° helling kan
H økes til 0,98 m.
Ellers samme utførelse.

Har du spørsmål om monteringen, ta kontakt med din nærmeste Modena Fliser-butikk.

Hvordan legge belegningsstein?

Viktig å vite før legging

For å få et bra underlag for det ferdige belegget, bør man grave 20 til 25 cm for uteplass og gangareal, samt 35-40 cm for garasje-innkjøring. Legg ut et bærelag av grus eller pukk. Deretter legges settesanden (f.eks. steinstøv) ut i 3-5 cm tykkelse. Ovenstående gjelder for såkalte normale markforhold. For spesielle markforhold – ta kontakt med Modena Fliser.

Leggeprosedyren

  1. Planering av settesandFinavretting av sandlaget (3-5 cm tykkelse) gjøres ved hjelp av lirer som legges ut. Som lirer kan man bruke rette bord eller stålrør. Bruk snorer for justering av lirene.
  2. Finavretting av sandSnorer strekkes i den høyden det ferdige belegget skal ha. Avstanden mellom lire og snor er lik høyden på steinen. Deretter rettes sandlaget etter lirene. Sørg for å ha fall for overvann. Tilbakefyll spor etter lirene.
  3. Legg steinene ut langs snorenStart utlegging fra den lengste siden av plassen. Strekk ut snorer og legg steinene langs snoren. Legg steinene på tvers av kjøreretningen.
  4. Kontroller og justerKontroller og juster steinkanten jevnlig. Juster etter behov ved hjelp av brekkjern.
  5. Ferdig dekke fuges med sandFerdig dekke fuges med sand. Fei bort overskuddssand.
  6. Komprimer med platevibratorTil slutt komprimeres dekket med en platevibrator. Hvis nødvendig etterfyll med fugesand.


Kantavslutning:

Forslag til avslutning med kantstein

Forslag til avslutning med kantstein mot jordfuktig betong

Forslag til avslutning med heller og belegningsstein

Forslag til avslutning med heller og belegningsstein mot jordfuktig betong

Leggemønster

Blokkforband

Blokkforband


Diagonalforband

Diagonalforband


Dobbeltblokkforband

Dobbeltblokkforband


Fiskebensforband

Fiskebensforband


Halvforband – kvartstein

Halvforband – kvartstein


Halvforband

Halvforband