modena

For arkitekten

Tips til ulike arealer

Keramiske Fliser butikkgulv/stormarked

Gulvet i butikker/stormarked utsettes for tung statisk/dynamisk laster fra reol punkt , og stadig kjøring med tunge pallelaster. Kundene medbringer snø, salt og sand (I Norge har vi grovkornet sand), og i en dagligvarebutikk er belastningen enorm. Det stilles også strenge krav til effektiv rengjøring, at gulvet er behagelig for kunder og personalet og at det fremhever butikkens/kjedens profil. Et gulv må ha lang levetid, da utskifting eller reparasjoner kan føre til butikken må stenge for å legge nytt gulv.

Det er 4 viktige hovedkrav som gjelder når en skal velge gulv:

Keramiske fliser tilfredstiller samtlige krav, forutsatt riktig valg av fliser og korrekt utførelse.

Vanligvis benyttes fliser i format 300×300 med mer. Flisene skal tilfredstille den europeiske kvalitetsnorm (EN), hvor produsenten er ansvarlig for mål, planhet, fuktoppsug og slitestyrke,- i henhold til byggherrens på forhånd bestemte krav.

Tørrpressede fliser av ovennevnte type, skal tilfredstille Euro-norm 176 B1A, hvor laveste sklisikringsklasse for offentlig betredelse er R9. Høyere sklisikring leveres, f.eks R10 til R13.

100 % Limkontakt

Det skal alltid stilles krav til utførelsen, eksempelvis Norsk Standard (NS), hvor kravet bl.a er full kontakt (100%) mellom leggemørtel/lim og flisene. Dette er desverre et syndelig punkt som ikke er helt luket bort ennå.
Resultatet er at flisene knuses, løsner og skaper unødvendig irritasjon for betjeningen, kundene og eierens økonomi. En butikk eller butikkjede har forståelig ønske om profilering, med samme type fliser, farge og format. Her kan vi i Modena Fliser legge frem et ideelt system med stort spekter av keramiske fliser/farger og angi korrekt limtype og riktige vedlikeholdsmidler, tilpasset underlagets beskaffenhet og flisenes tekniske referanser.
Den tette overflaten på våre fliser medfører at bakterier ikke fester seg, eller trenger inn i godset. Fliser er et av de klart beste gulvene en kan legge med tanke på rengjøringsvennlighet og at de tåler de sterkeste rengjøringsmidlene. Undersøkelser har vist at keramiske fliser gir de laveste rengjøringskostnadene. (ref driftsutgifter av gulv pr år/m2)

Inngangspartier

Inngangspartier/trapper utsettes for stor slitasje. Hovedgrunnen er selvfølgelig at skitt, sand, småsten, snø, salt og vann, dras inn fra gaten med fottøyet. Dette virker som slipepasta, og de fleste gulvbelegg blir fort nedslitt. Gode matteløsninger fjerner noe problemet, men kan aldri bli effektiv løsning. Sammen med stor gangtrafikk, blir belastningen i gangsonene enorm. Inngangspartiet skal gi et godt førsteinntrykk, og de fleste byggherrer legger inn betydelig ressurser.

Det er 4 viktige hovedkrav som gjelder når en skal velge gulv til inngangspartiet:

Keramiske fliser tilfredsstiller samtlige krav . Det som er viktig er at rett type fliser blir valgt, alt etter type bygg, størrelse, beliggenhet osv. Det er stor forskjell på belastningen fra et senter, skole, bensinstasjon og til et mindre kontorbygg. Alternative keramiske fliser er uglaserte eller mattglasert porcellanato eller uglaserte klinker.
En beregning – ”forventet totalkostnad i produktets levetid”, viser klart at keramiske fliser er det rette produkt. Selv innenfor en mer begrenset tidsperiode, kommer keramiske fliser best ut. Det er få materialer som tåler belastningen, ved å ligge i et inngangsparti.

100% limkontakt og rett valgt konstruksjonsprinsipp sikrer en flisoverflate, som vil holde seg like fin i mange 10 år.

Farger, strukturer og formater

Ny teknologi innen produksjon av keramiske fliser, gjør at utvalget av farger, strukturer og formater er enormt. Dette har skjedd i de siste 2-3 årene, og fabrikker som behersker den nye teknologien, kan tilby et enormt utvalg i kvalitetsfliser for inngangspartier og trapper. Våre leverandører er noen av de ledende fliskonsern i verden, og de fleste av våre fabrikker produserer nå:

Disse egenskapene gjør at de brukes på nesten alle gulvflater.

Keramiske fliser til svømmebasseng – nye anlegg og rehabiliteringer

Det finnes mange basseng allerede, og alle står overfor en betydelig aktivitet innen utbedring og rehabilitering av eldre svømmebassenger. Samtidig som det bygges nye som må opprettholde kravene.
Offentlige myndigheter har pålagt eierne å oppgradere disse eldre bassengene til nye og gjeldende krav. Dette medfører større eller mindre utbedringer for de aller fleste anlegg.

Gjennomsnittalderen på basseng i Norge er 20-30 år. Eierne har pålegg om å utarbeide en plan for utbedring av anleggene, slik at de innen 1. august 2002 er i henhold til kravene som er satt.

Disse oppgraderingstiltakene må vurderes etter en tilstandsanalyse av betongbassenget med flislagte overflater:

Etter utbedring og oppgradering er det viktig å innarbeide gode vedlikeholdsrutiner for anlegget, slik av vannkvalitet ligger innen normalområdet. Avvik øker risikoen for at bl.a nedbrytingsprosesser går hurtigere

Keramiske fliser i fiske- og industribedrifter

Gulvet i produksjonslokalene utsettes for tung statisk/dynamisk last, samt store organiske påkjenninger. Det stilles strenge krav til hygiene. Vann ved produksjon og rengjøring gir ansamling av fukt. Sklisikring og overflatens evne til transport av vann til sluk er helt avgjørende for et godt produksjonslokale.

3 viktige hovedkrav:

På disse gulvene er det viktig av flisene ikke har et vannoppsug som overstiger 0,5 %, som betyr at flisene ikke utgjør grobunn for bakterieflora.

Når det gjelder fugene benyttes ofte epoxy fugemasse som har et vannoppsug på ca 0,2 %. Vi har i tillegg en såkalt perlefug som er helt vannavisende. Dette gir en tett konstruksjon som er helt avgjørende.
På veggene benyttes det glasserte klinkerfliser som også bør ha et lavt vannoppsug (0,5%), syrefast gods og glassur som i tillegg har høy slagfasthet. Fliser er et material som utfyller hovedkravene veldig bra og bør vurderes som benytett materiale.

Keramiske fliser i meierier

Produksjonslokalene utsettes for store påkjenninger, samt strenge krav til hygiene. Varmt som kaldt vann forekommer ofte og gir ansamling av fukt. Syrer, alkalier og ulike løsningsmidler gir i tillegg store påkjenninger, likeså kraftige temperatur variasjoner og mekaniske belastninger i form av trafikk og statisk last.

4 viktige hovedkrav:

Fliser i meierier er et godt egnet materieale å benytte. Vannoppsuget på flisene bør ikke overstige 0,5 % (for å hindre bakterieflora), noe vårt store utvalg i klinkerfliser ikke gjør.
I tillegg benyttes epoxy fugemasse som har et fuktoppsug på 0,2 %. Eller vår nye såkalte perlefug som er helt vannavisende.

Deler av gulvene blir momentant og lokalt utsatt for temperaturøkninger opptil 70 grader, ved utslipp av rengjøringsvesker, og opptil ca 90 grader ved utslipp av skyllevann fra tanker, rørledninger og apparater. Keramiske fliser har den beste kjemikalieresistensen og har den rette konstruksjonen slik at de tåler de høye temperaturene

På veggene benyttes glasserte klinkerfliser som har et vannoppsug på 0,5 %, syrefast gods og glassur som i tillegg har høy slagfasthet. Fugemassen er som regel sementbasert, unntatt i de arealer som får direkte syrepåkjenning.

Fasader

Keramiske Flisefasader har økt kraftig i hele Europa, men vi ligger noe etter i Norge. Imidlertid ser flere og flere de store fordelene, og med stadig økende forurensing og nedbør ønsker man et vedlikeholdsfri alternativ, som kun krever lett vask.
Større formater, nye strukturer og farger, gir en stor frihet i fasadeutformingen. Nye metallbeslag sikrer en lett og fleksibel montering, men fortsatt er det flisbelagte fasadeelement som blir mest brukt i Norge. Uansett konstruksjon er det strenge krav til sikkerhet og bestandighet. Konstruksjonen og de keramiske flisene må tåle påvirkninger og belastninger. Løse fliser kan skape farlige situasjoner og for “offentlige” bygninger er kravene meget strenge.

4 viktige hovedkrav:

Keramiske fliser tilfredstiller samtlige krav, forutsatt riktig valg av fliser og korrekt konstruksjon.
Fasadeflisene må ha lite vannoppsug, tåle temperaturforandringer og frost. Tett keramiske fliser med minimalt vannopptak følger temperatursvingninger jevnt og fint og fukt sitter kun i de ytre porene.
Krymping i betong og sementbasert flislim kan ikke unngåes, men minimeres ved bruk av velkjent teknikk.

Marazzi som er en fliseleverandør av oss i Modena Fliser har utarbeidet en spesiell konstruksjon (ventilert system) som gjør fasaden unik. Ta kontakt for mer informasjon.

Om fliser

Parallelt med den økende bruk av keramiske fliser i Norge, har det også dukket opp mange ord og uttrykk. Begreper som porcellanato,granito, monocottura, mosaikk, granito etc er beskrivelser på produksjonmetode eller produktets utseende. I gruppeinndeling av fliser benyttes nå europastandarder hvor produktene inndeles etter tekniske egenskaper. Gjennom denne inndelingen kan man velge riktig produkt på riktig sted. Her følger en oversikt over de forskjellige begrepene:

Gres Porcellanato

Produksjonsmetode

-ferdig brent produkt med tekniske egenskaper likt porselen. Flisen er gjennomfarget, i og med at det blir brukt fargepigmenter i råstoff mixen før flisen blir presset og brent. Brenningsprosessen gjennomføres ved temperaturer på mellom 1100-1400 grader. Porcellanato flisen har et veldig lavt vannoppsug. På grunn av flisen er ”tett” (fargepigmenter i leiremixen) har flisene mange gode tekniske egenskaper som f.eks styrke, ripefasthet og kjemikalieresistens. Flistypen kan også fås i profilerte overflater for å øke sklisikkerheten. I den senere tid har produsentene begynt å legge glassur på overflaten av denne flistypen. På denne måten kombineres gode de tekniske egenskapene som trykk- og bøyestrekkfasthet med de egenskaper som en glassert overflate gir.

Egenskaper og bruksområder

-industrikvalitet både for vegg og gulv -meget høy slite- og ripe styrke -meget lavt vannopptak gir god frostbestandighet -Velegnet til bruk utendørs, fasader, trapper, terrasser o.l – I våtrom entreer,kjøkken og utearealer i boliger -Meget godt egnet til alle typer gulv hvor det kreves helt plan flate og høy slitasjestyrke

Mosaikk

Formater opp til 10×10 cm regnes som mosaikk. Produseres i et utall størrelser og varianter. Leveres med netting på baksiden eller på et papirark limt på forsiden av flisene. De produseres av samme råstoff som andre fliser. Avhengig av produksjonsmetode fås de med glassoverflater eller som transparente materialer. Mosaikkfliser har de samme tekniske egenskapene som større fliseformater.

Egenskaper og bruksområder

Glassmosaikk

Glassmosaikk lages av smeltet glass, tilsatt finsand. Har tilnærmet ikke vannopptak. De inngår ikke i keramikkens kvalitetsgrupper iht. Euronormene, men har mange av keramikkens egenskaper.

Egenskaper og bruksområder

Monocottura

Er hardbrent i likhet med klinkerflisen. Leveres tørrpresset og glassert. ”Mono” betyr at flisen er påført glassur og brent i en omgang. Brenntemperaturen ligger mellom 800-1200 grader. Det benyttes råstoffer som gir rødt eller hvit gods etter brenning. Overflaten kan gis forskjellige mønstre og profilerte overflater som kan nyttes til fremstilling av sklisikre flater.

Egenskaper og bruksområder

Bicottura

”Bicottura” Betyr dobbelbrent. Normalt brukes denne produksjonsprosessen ved produksjon av tørrpressede veggfliser og påføring av 2 lag glassur. F.eks dekorfliser og lister. Produseres av samme råstoff som Monocottura., men er ikke så hardbrent, brennes mellom 800 – 1000 grader.

Egenskaper og bruksområder

Velegnet som veggflis, men produseres i enkelte tilfeller med så lavt vannopptak at de er egnet for bruk i andre vannpåkjente arealer.


Klinker

Er en betegnelse på våtpressede ekstruderte fliser. De kan leveres både uglassert og glassert. Ved den opprinnelige produksjonsmåten blir flisene presset gjennom et munnstykke som former overflaten og de to parallelle sidene. Flisene kuttes til riktig lengde ved hjelp av en streng. Før de lagres i tørkekammer slik at fuktinnholdet reduseres før brenning. Brenntemperatur er normalt 1100-1400 grader.

Egenskaper og bruksområder