modena

Slik bygger du opp gulv

Ved utlegging i tynne lag kan det benyttes en tannsparkel til å fordele og «skyve» massen og til å hjelpe den ut i hjørner og mellom blandinger. Hey’di leverer sparkelprodukter til enhver oppgave, enten det dreier seg om reparasjoner eller avretting før videre overflatebehandling med keramiske fliser, tepper, vinyl m.m. Denne brosjyren gir en kort orientering om de enkelte produkter og deres bruksområder, grundig bruksveiledning finnes på de enkelte pakninger.

Forarbeid

Et godt resultat er avhengig av at sparkelmassene har god heft til underlaget, følgelig er det viktig at klargjøring av underlaget utføres grundig. Overflaten som skal sparkles skal være ren, fri for støv og fett. Eventuell sementhud på nystøpte betongflater må slipes eller slyngrenses for god heft mellom betong og sparkelmasse.

Priming/Grunning

Før sparkelmasser legges ut skal det alltid primes. På sugende underlag primes det med Hey’di KZ blandet med rent vann i forholdet 1:2. Trebaserte underlag primes med ufortynnet Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer. Priming utføres normalt dagen før sparkelmassen legges ut. På ikke sugende underlag benyttes Hey’di Spesialprimer.

Utblanding/Sparkling

Utblanding skal alltid foretas med drill med blandevisp. Følg de grundige bruksveiledningene på pakningene nøye.

Slik gjør du:

  1. sparkling1Sugende underlag primes med Hey’di KZ/vann 1:2. På ikke sugende underlag benyttes Hey’di Spesialprimer. Påføres med kost eller pensel. Når primeren er tørr, etter noen timer eller dagen etter, kan sparkelmassen legges ut.
  2. sparkling2Hell først nøyaktig vannmengde i blandekaret, deretter sparkelpulveret. Det er en fordel at det er minst to personer som utfører arbeidet, en til blanding og en til utlegging av massen.
  3. sparkling3Bland minimum 2 minutter til jevn klumpfri masse. Benytt riktig blandevisp slik at det ikke piskes ekstra luft inn i massen.
  4. sparkling4Fordel massen utover gulvet, gjerne i striper som flyter sammen.
  5. sparkling5Ved utlegging i tynne lag kan det benyttes en tannsparkel til å fordele og «skyve» massen og til å hjelpe den ut i hjørner og mellom blandinger.
  6. sparkling6Hey’di selvutjevnende masser kan også legges ut ved hjelp av en sparkelpumpe.
  7. sparkling7Bygging av fall mot sluk kan utføres med Hey’di Express, alternativt Hey’di Rett på Gulvet med redusert vanntilsetning.
  8. sparkling8Montering av keramiske fliser kan finne sted straks lettere gangtrafikk er mulig.
  9. sparkling9Ved utlegging av tette belegg må også fuktinnholdet i f.eks. betongunderlaget vurderes av gulvleggeren.

 

Eksempler på oppbygging

oppbygging_11

1. Betongunderlag i tørt rom

a: Belegg eller keramiske fliser
b: Hey’di Best Flyt eller Hey’di Rett på Gulvet
c: Priming med Hey’di KZ/vann

Sponplater på bjelkelag i våtrom

2. Sponplater på bjelkelag i våtrom

a: Hey’di Mykfuge
b: Keramiske fliser
c: Hey’di K10 våtromsmembran
d: Hey’di Rett på gulvet
e: Hey’di Stålnett og varmekabler
f: Priming med Hey’di Spesialprimer

Ulike typer oppbygging

 

Treunderlag

Treunderlag


Treunderlag med parkett

Treunderlag med parkett


Treunderlag med varmekabler og fliser

Treunderlag med varmekabler og fliser


Underlag lydgulv og stålnett

Underlag lydgulv og stålnett


Underlag lydgulv

Underlag lydgulv


Underlag betonggulv med fall

Underlag betonggulv med fall