modena

A SKLISIKKERHET barfot

Du ser nå på kvalitetsmerket A SKLISIKKERHET barfot. Se alle kvalitetsmerkene.

Forteller noe om sklisikkerhet på fuktbelastede barfotområder, i hovedsak offentlige bygg (typisk garderobeanlegg og svømmehaller), der man ferdes uten sko. A er minst sklisikker, mens C er mest. A brukes i garderober og andre tørre rom.

Disse seriene har fliser merket A SKLISIKKERHET barfot