modena

BIII DIN EN 14411 BIII

Du ser nå på kvalitetsmerket BIII DIN EN 14411 BIII. Se alle kvalitetsmerkene.

Tørrpresset keramisk flis. Vannoppsug > 10%. Tillatte dimensjonsavvik lengde/bredde +/- 0,75%, tykkelse +/- 10%. Typisk veggflis. Vannoppsuget bør ikke overstige 16%. I hardt vannbelastede områder som dusj i garderober, bør en benytte DIN EN 14411 BIb.

Disse seriene har fliser merket BIII DIN EN 14411 BIII