modena

C SKLISIKKERHET barfot

Du ser nå på kvalitetsmerket C SKLISIKKERHET barfot. Se alle kvalitetsmerkene.

Forteller noe om sklisikkerhet på fuktbelastede barfotområder, i hovedsak offentlige bygg (typisk garderobeanlegg og svømmehaller), der man ferdes uten sko. A er minst sklisikker, mens C er mest. C brukes i trapper som føres ned til vann og skrå bassengkanter.

Disse seriene har fliser merket C SKLISIKKERHET barfot