modena

Eco

Du ser nå på kvalitetsmerket Eco. Se alle kvalitetsmerkene.

Keramiske fliser produseres på en miljøvennlig måte. Resirkulering og minimal forurensing er viktige stikkord.

Disse seriene har fliser merket Eco