modena

PEI 2

Du ser nå på kvalitetsmerket PEI 2. Se alle kvalitetsmerkene.

Gjelder kun glaserte gulvfliser. Til gulv med lett slitasje. Kun til barfotområder som baderomsgulv. Uegnet for gang, kjøkken, offentlig og i det hele gulv med høy trafikk.

Disse seriene har fliser merket PEI 2