modena

R10

Du ser nå på kvalitetsmerket R10. Se alle kvalitetsmerkene.

R10 er velegnet til de fleste gulv i private boliger, men vanskeligere å holde rene enn R9. R10 kan vurderes til gang/inngangspartier og utendørs.

Disse seriene har fliser merket R10