modena

R13

Du ser nå på kvalitetsmerket R13. Se alle kvalitetsmerkene.

Unngå bruk i private boliger. Utendørs kan en bruke R13, men gulvet kan være vanskelig å holde rent.

Disse seriene har fliser merket R13