modena

V1

Du ser nå på kvalitetsmerket V1. Se alle kvalitetsmerkene.

Jevne farger med minimale forskjeller mellom fliser fra samme produksjonsparti

Disse seriene har fliser merket V1