modena

Havila Shipping ASA, Fosnavåg

Havila, Fosnavåg har vært ett av våre mest interessante prosjekter de seneste år.

Det ble gjennomgående benyttet lys Oppdalskifer både ute og inne. Innvendig leverte vi ca. 150 m2 med børstet Oppdal, standard bredder i fallende lengde, 10 mm tykkelse.

Utvendig leverte vi ca. 350m2 med Oppdalflis – naturplan, hugget kant. Standard bredder i fallende lengde og kalibrert 12 mm tykkelse.

I tillegg var det en liten spesiell leveranse – ca. 75 m2 med 20, 30, 40 cm bredde i fallende lengde, kalibrert 40 mm tykkelse.

Disse ble lagt på et system av klosser, for å løfte disse fra underlaget. Dette er i dag  en utvendig oppholdsplass der folk sitter og slapper av i pauser og liknende.

Vår kontaktperson hos entreprenøren, Prosjektbygg, Sindre Thorseth har gitt oss veldig gode tilbakemeldinger på dette prosjektet – et vellykket prosjekt!

Alle foto: Per Kjetil Holthe-Berg