modena

Tonstadbadet

Badet består av to hoveddeler. Den ene delen inneholder et basseng på 12,5 x 8 meter med fire baner og tre meters stupetårn. Under stupetårnet er det fire meter dypt. Dette bassenget har en temperatur på 28 grader Celsius. Den andre delen består av et basseng som inneholder motstrømsbasseng, barnebasseng og boblebad. Dette bassenget har en temperatur på 34 grader Celsius.

Fliser benyttet er Hydrotectbehandlet fra Agrob Buchtal.
Arbeidet er utført av Murmester Arnt Kristensen.

Legg merke til rennesystemet langs bassengveggen i midterste bilde. Dette er et helt spesielt system fra Agrob Buchtal med rennefliser nedfelt i gulvet under risten. Bassenget er et såkalt “top level basseng” der vannoverflaten er høyere enn gulvet.

Bilder fra Byggeindustrien