modena

Kvalitetsmerkene

PREMIUM

PREMIUM kvalitet representerer det ypperste av kvalitet, design, miljø og et foredlet sluttresultat for huseieren. Se seriene

Veggflis

Keramisk flis som kun anbefales til bruk på vegg. Normalt sett høyere vannoppsug enn gulvfliser. Bør ligge innenfor 16% vannoppsug. Se seriene

Gulvflis

Keramisk flis velegnet for gulv. Kvalitet og overflate bør tilpasses bruksområde. Vannoppsug bør ligge på maks 3%. Se seriene

Gulv/vegg

Keramisk flis, kvalitetsmessig en gulvflis, men meget velegnet også for bruk på vegg. Se seriene

A SKLISIKKERHET barfot

Forteller noe om sklisikkerhet på fuktbelastede barfotområder, i hovedsak offentlige bygg (typisk garderobeanlegg og svømmehaller), der man ferdes uten sko. A er minst sklisikker, mens C er mest. A brukes i garderober og andre tørre rom. Se seriene

B SKLISIKKERHET barfot

Forteller noe om sklisikkerhet på fuktbelastede barfotområder, i hovedsak offentlige bygg (typisk garderobeanlegg og svømmehaller), der man ferdes uten sko. A er minst sklisikker, mens C er mest. B brukes i dusjer og gulv rundt basseng. Se seriene

C SKLISIKKERHET barfot

Forteller noe om sklisikkerhet på fuktbelastede barfotområder, i hovedsak offentlige bygg (typisk garderobeanlegg og svømmehaller), der man ferdes uten sko. A er minst sklisikker, mens C er mest. C brukes i trapper som føres ned til vann og skrå bassengkanter. Se seriene

R9

Kan benyttes i de fleste rom, i private boliger. Pass på glatte fliser i inngangsparti og dusjsonen på badet. Utendørs anbefales bedre sklisikkerhet enn R9. Se seriene

R10

R10 er velegnet til de fleste gulv i private boliger, men vanskeligere å holde rene enn R9. R10 kan vurderes til gang/inngangspartier og utendørs. Se seriene

R11

R11 er egnet til flere gulv i private boliger. Vurder vaskbarheten først. Perfekt til inngangspartiet/gangen, utendørs og garasjen. Se seriene

R12

Innendørs kun i inngangspartier. Utendørs er R12 perfekt. Meget sklisikker, men krever mer av renholdet. Se seriene

R13

Unngå bruk i private boliger. Utendørs kan en bruke R13, men gulvet kan være vanskelig å holde rent. Se seriene

UGL

Betyr uglassert flis med gjennomfarget gods. Som regel meget slitesterk (vær obs på høypolert overflate). De fleste uglasserte fliser tilhører kvaliteten NS EN 14411 BIa (Porcellanato). Vi anbefaler å bruke Alfix Rensevæske etter fuging for å fjerne fugeslør. Dette er spesielt viktig dersom flisen har grad av polering da fugeslør kan trekke inn i porer som åpner seg i poleringsprosessen (ex. lappato). Se seriene

4mm fugebredde

Vi anbefaler minimum 4mm fugebredde. Flisen er ikke rettskåret og kan ha avvik innenfor samme kaliber opptil +/-2mm. For små fuger kan gjøre flisarbeidet vanskelig og resultatet ikke tilfredsstillende. Ønsker man under 4mm fuger bør man velge en flis med mindre variasjon eller rettskåret kvalitet. Se seriene

PEI 2

Gjelder kun glaserte gulvfliser. Til gulv med lett slitasje. Kun til barfotområder som baderomsgulv. Uegnet for gang, kjøkken, offentlig og i det hele gulv med høy trafikk. Se seriene

PEI 3

TGjelder kun glaserte gulvfliser. Til gulv med middels slitasje, som baderomsgulv, soverom etc. Unngå bruk i inngangspartier, kjøkken og ganger der en benytter utesko. Se seriene

PEI 4

Gjelder kun glaserte gulvfliser. Til gulv med stor slitasje som inngangspartier, kjøkken, stue, kontor, offentlig etc. Unngå bruk av PEI4 i områder med meget stor slitasje. Se seriene

PEI 5

Gjelder kun glaserte gulvfliser. Til gulv med meget stor slitasje som restauranter, resepsjoner, offentlig etc. Til kjøpesentre, matvarebutikker, skoler etc. anbefaler vi kun uglasert gjennomfarget flis. Se seriene

Digitaltrykk

Dette produktet produseres med digital teknologi. Digital produksjon gir et mer ekte og naturtro design, samtidig som man kan oppnå et resultat der hver flis har sitt unike mønster. Se seriene

Frostsikker

Maks vannoppsug på 0,5%. Går ofte under benevnelsen Porcellanato. Modena Fliser anbefaler i all hovedsak uglaserte Porcellanto-fliser i maks format 30x30 cm til utendørs bruk. Ekstremt viktig med fall, limdekning og sklisikkerhet. Se seriene

MOH 7

Forteller oss om ripefastheten på produktet, dvs hvor mye flisen tåler før det kommer riper. Riper kommer ofte ved at man f.eks har småstein under skosålen. MOH blir kun målt på glaserte fliser. I inngangspartier anbefaler vi ikke under MOH7 (samme hardhetsgrad som kvarts). På harde uglasserte, ikke polerte overflater pleier ikke dette være et problem. Er man usikker, velg uglassert. Se seriene

NS EN 14411 BIa

Tørrpresset keramisk flis. Vannoppsug < 0,5%. Tillatte dimensjonsavvik lengde/bredde+/-0,6%, opptil +/-2mm innenfor kaliber. Disse flisene merkes som regel alltid som frostsikre fra produsenten. Se seriene

NS EN 14411 BIb

Tørrpresset keramisk flis. Vannoppsug < 3%. Tillatte dimensjonsavvik lengde/bredde+/-0,6%, opptil +/-2mm innenfor kaliber. Typisk gulvflis til bad som ikke er av NS EN 14411 BIa kvalitet. Se seriene

NS EN 14411 BIIa

Tørrpresset keramisk flis. Vannoppsug 3%Se seriene

NS EN 14411 BIII

Tørrpresset keramisk flis. Vannoppsug >10%. Tillatte dimensjonsavvik lengde/bredde+/-0,5%, opptil +/-2mm innenfor kaliber. Typisk veggflis. Vannoppsuget bør ikke overstige 16%. I hardt vannbelastede områder som dusj i garderober, bør en benytte NS EN 14411 BIb (gulvfliskvalitet). Se seriene

NS EN 14411 AIIa

Våtpresset keramisk flis. Ofte kalt klinker. Vannoppsug 3%Se seriene

Rettskåret

Kan legges med minimale fuger. Hver flis er kalibrerte i størrelsen. Gir et eksklusivt preg. Produsentene merker som regel med rect. eller rett. Se seriene

Spesialverktøy

Noen av våre fliser kan oppfattes som harde og vanskelige å tilpasse uten spesialverktøy. Sigma Max flisekutter, flissag og diamanthullbor bør benyttes. Se seriene

V1

Jevne farger med minimale forskjeller mellom fliser fra samme produksjonsparti Se seriene

V2

En merkbar variasjon av struktur og mønster mellom fliser far samme produksjonsparti. Vi anbefaler å se fargespekteret før man velger produktet. Se seriene

V3

Tydelig variasjon av struktur, mønster og farger fra samme produksjonsparti. Vi anbefaler å se fargespekteret før man velger produktet. Se seriene

V4

Tilfeldige forskjeller mellom flisene. En flis kan ha en helt annen struktur og farge enn andre. Vi anbefaler å se fargespekteret før man velger produktet. Se seriene

Eco

Keramiske fliser produseres på en miljøvennlig måte. Resirkulering og minimal forurensing er viktige stikkord. Se seriene