modena

Biopeiser finnes i stort utvalg og spesielt designmessig finnes mange utrolig bra biopeiser. En biopeis er lettere å plassere riktig i et rom på grunn av at den ikke trenger å kobles til pipe. Det finnes også biopeiser som kan flyttes fritt rundt i rommet etter hvor den passer best. Vi har presentert et lite utvalg – peiser som kan innebygges og kan brukes både ute og inne.

Påfylling og opptenning Bioetanol helles i ønsket mengde på beholderen i peisen. Deretter tenner man på med en lang lighter.

Viktig!

Fyll aldri på etanol i en peis det er fyr i. Vent også minimum 15 minutter etter at flammen er slukket med eventuelt å helle på ny væske. Det beste er å fylle opp beholderen med en mengde tilpasset den tiden man vil brenne i peisen. Hvor mye man trenger er avhengig av peismodell og hvor store flammer man vil ha.

Hold bioetanolen unna andre tennkilder når man fyller på!

Skulle man ha sølt bioetanol må dette tørkes opp før man tenner.

Hold barn, berusede personer og dyr unna peisen og bioetanolen.

Oppbevaring av bioetanol Husk at bioetanol er klassifisert som meget brannfarlig. Det er derfor vikitg å følge anvisningene for peisen nøye. Det er lov å oppbevare inntil 10 liter inne i leiligheten. I bod, garasje eller lignende kan man oppbevare inntil 50 liter. Større kvanta kan også lagres, men da med strenge krav til lagringsplass og man må melde inn lageret til det lokale brannvesen.