modena

Ovner til ditt bruk!

Modena fører ett bredt sortiment av ovner og peiser ifra kjente kvalitetsleverandører.
Vi har i Norge brukt vedovner i lang tid. Etterhvert har blitt stilt helt andre krav til miljø, design og varmeeffekt noe som våre leverandører har løst på en utmerket måte.

Rentbrennende ovner

Alle ovner som selges i Norge etter 1998 regnes som et rentbrennende ildsted. Det gjelder alle vedovner og innsatser til peiser. ”Rentbrennende Ildsted” er et ildsted som tilfredsstiller Norske utslippskrav beskrevet i NS 3059.

Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90 % av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk. Det er nesten som å sammeligne med en turbo på en bilmotor. Dersom du fyrer riktig kan dette således bety en vesentlig reduksjon av vedforbruket.

En av fordelene med et ”Rentbrennende Ildsted” i forhold til et tradisjonelt, er at det er mulig å være rentbrennende med en lav, kontinuerlig effekt over lengre tid. Man kan således i mye større grad  fylle ovner eller peiser med ved, stenge luftventilene og la ildstedet “passe seg selv”.

Faren for pipebrann er vesentlig redusert.

Modena Fliser er medlem av Norsk Varme og her kan du lese en faktabrosjyre om fyring.