Nye regler for søknadsplikt for våtrom

Fra 1. januar er det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp bad i enebolig eller hytte. Dersom arbeidene er innenfor egen bruksenhet er det heller ikke søknadspliktig for bad i tomannsboliger, rekkehus eller blokker.

Les mer her:

Endringer i søknadsplikten for våtrom
Nye regler for søknadsplikt for våtrom