TRÅKKHELLER

Tråkkheller er perfekt til hellegang og tråkksti. Modena Fliser tilbyr tråkkheller i en mengde formater fra våre leverandører av norsk skifer, samt en egen rimelig variant. Kan med fordel legges i sand.