Filtrer

Viser alle 8 resultater

  • Tørrbetong B-20 25 kg

  • Tørrbetong B-30 25 kg

  • Modena Sement 20kg

    Sementen tilfredsstiller kravene i NS-EN 197 1:2011 til Portlandblandingsement CEM II/B-B 42,5.   - Leveres i 20 kg plast sekk Modena Sement er tilpasset norske forhold og kan benyttes til betong i alle eksponerings-, bestandighets- og fasthetsklasser.   Modena Sement gir bestandig betong også i kombinasjon med alkalireaktivt tilslag. Produktet er tilpasset for bygningskonstruksjoner i bestandighetsklasse M60 og M90, men er også godt egnet for strengere bestandighetsklasser. Dette produktet føres ikke i alle Modena's avdelinger.
  • Alfix Planemix 25 Exterior 20kg

    Vann- og frostbestandig selvutjevnende avrettingsmasse til bruk på terrasser, balkonger, garasje, mm. Gangbar etter 3 timer. Spesielt egnet for arealer som skal flislegges (må toppbelegges). Lagtykkelser fra 2-25mm. Lavt forbruk: ca 1,7kg/mm/m2.
  • Mplan avrettingsmasse 20 kg

  • Armeringsnett 80×120 cm