Gode råd før valg av vedovn eller peis.

Vi registrer økt salg av peis innsatser. Det er kommet produkter som gjør det lettere å lage brannmur og «kle» inn peisen med brannmursplater – dette gir økte muligheter for variasjoner og arbeidet blir lettere. Ofte blir disse platene kledd med naturstein – spesielt ved peis i hytter på fjellet.

LotusH570

1. Plassering av ildstedet
For å få maksimal glede og nytte av ovnen eller peisen, er det viktig med riktig form, utseende og størrelse. Tegn gjerne en skisse av rommet med pipe, brannmur og møbelplassering. Det kan også være nyttig å ta bilder av rommet som peisen skal stå i, og ta den med til en forhandler – vi vil da lettere finne løsningen sammen som egner seg best.

2. Hvor mye varme har du behov for?
En normalt godt isolert bolig har et varmebehov på ca. 60 – 70 watt pr. kvadratmeter. Til oppvarming av et rom på 50 kvm. trenger du ca. 3500 watt. Hva har du behov for?

3. Hvordan er gulvet?
De fleste ovnene/peisene er så lette at de kan plasseres rett på et normalt gulv. Ønsker du tyngre løsninger, kan det være nødvendig med en forsterkning. Det kan også vurderes på en befaring.

4. Ventilasjonsbehov
Mange ildsteder henter frisk luft utenfra, varmer den opp og sender den videre ut i rommet. En ovn eller peis trenger som kjent frisklufttilførsel for å unngå røykutslag og sikre best mulig forbrenning. Et godt forslag kan være å hente luft utenfra gjennom en egen friskluftkanal til underkant av ildstedet, så «bruker du ikke opp» luften i stuen. Mange nye piper har friskluftstilførsel og kan kobles til ovnen.

5. Pipen må passe
Pipens innvendige mål og totale høyde er med på å bestemme trekk og forbrenningsevne. Ta med målene og snakk med din forhandler for å få rett produkt. Piper kan også rehabiliteres. Vi har løsninger som er enkle og rimelige å installere i en vanlig bolig – hvis du ikke har pipe.

6. Sørg for riktig montering
Dagens lovgivning krever at ildstedet godkjennes av en sertifisert forhandler, kvalifisert kontrollør eller kommunal kontrollmyndighet. Du velger selv om du vil montere ildstedet på egenhånd, eller la en godkjent montør ordne alt.