Legge fliser utendørs?

En flislagt platting eller uteplass er både elegant, vedlikeholdsfritt og falmer ikke, men dessverre ender det litt for ofte opp med sprukne fliser etter noen år. Årsaken er sjelden dårlig kvalitet på flisene, men snarere at grunnarbeid og legging ikke har blitt gjort på en god nok måte.

For at en flislagt platting skal bli perfekt og holde i årevis er det nemlig svært viktig at:

  • Underlaget er jevnt, godt avrettet og har tilstrekkelig fall for at vann skal kunne renne av plattingen. Jo større fliser du velger, dess større skal fallet være.
  • Du bruker membran over betongen for å hindre at tilsetningsstoffer i betongen trekker opp og forårsaker kalk- og saltutslag, som også kan gjøre fugene porøse
  • Du får 100 % limdekning og bruker høyfleksibel limtype som tåler bevegelse i underlag og fliser
  • Det legges inn ekspansjons- eller bevegelsesfuger i henhold til gjeldende anbefalinger – typisk hver 4×4 meter. Feltstørrelsen skal ikke overstige 25 m2.

Viktigheten av å gjøre dette arbeidet riktig øker med størrelsen på flisene. Vil du legge fliser i storformat, slik som 40×40 eller 60×60, skal det for eksempel ikke store ujevnhetene til før du opplever problemer med å få flisene til å ligge jevnt. Dermed må du kompensere med flislim og du kan risikere å måtte fjerne lim/limdekning for å få flisene til å ligge plant. Har du ikke særlig erfaring med flislegging bør du faktisk tenke deg om to ganger dersom du vil legge fliser i størrelser over 30×30 cm.

Dobbeltliming er alfa og omega

100 % limdekning er helt avgjørende for å unngå at flisene sprekker over tid, og er det viktigste du skal tenke på når du legger flise utendørs. Uten tilstrekkelig limdekning vil fukt og vann kunne finne veien inn i hulrom under flisene og når frosten kommer vil vannet fryse og dermed ekspandere – det kan føre til frostspreng i flisene. Plattingen kan gjerne stå noen år før dette skjer da det som regel tar en stund før flisene sprekker opp.

For å oppnå full limdekning må du dobbeltlime flisene. Det vil si at du påfører lim på både underlag og flise. Du bør bruke tannsparkel til begge deler. Hvor stor tanning den skal ha avhenger av størrelsen på flisene, men utendørs bør du uansett aldri bruke mindre tanning enn 10. mm. Det er også viktig å trykke flisene godt ned i limet for å få god kontakt og fjerne luftporer i limet. Da snakker vi ikke om et lett trykk, men om å bruke forholdsvis mye kraft. På store fliser bør du faktisk trykke ned med en kraft tilsvarende vekten til en voksen person. For å presse flisen godt nok ned bør du også vri litt på den samtidig som trykker ned.

Selve flisleggingen gjøres ellers på akkurat samme måte som innendørs. Det vil si at bør måle deg frem til midten av gulvet og finne diagonalene. På den måten kan du finne ut hvor mange hele fliser det er plass til og ta alt kapp mot ytterkantene. Da er det også enklere å justere for eventuelle skjevheter mot vegger og liknende. Kappene mot ytterkanten bør helst ikke være smalere enn halvparten av flisens bredde – og du bør justere slik at du får så lik bredde på kappene som mulig. Husk at du alltid må ta hensyn til fugebredden når du måler og justerer da det kan utgjøre flere centimeter over en stor flate.

Tenk på fargen

Utendørsfliser finnes i en rekke farger, men du gjør lurt i å tenke gjennom både praktiske og tekniske forhold før du tar fargevalget. Særlig mørke fliser kan være utfordrende på utendørsområder da disse kan bli ekstra varme, og følgelig vil ekspandere mer enn lyse fliser når solen steker på dem. Er ikke grunnarbeid og legging gjort skikkelig vil dette kunne føre til problemer over tid. Rent praktisk kan mørke fliser dessuten bli svært ubehagelige å gå på når de blir for varme.

Det tryggeste og mest praktiske valget er derfor å gå for forholdsvis lyse fliser utendørs, noe som også anbefales av Byggkeramikkforeningen (flisbransjens forening). Hvis du likevel vil ha mørke fliser bør du vurdere solskjerming i form av overbygg, markiser eller liknende.