Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn – Modenakjeden

 

Modena ble den 22.12.2020 Miljøfyrtårnsertifisert, som den første kjeden i sin bransje. Sertifiseringen gjelder i første omgang for Hovedkontoret, Sentrallageret og større underliggende enheter. Resterende butikker og lagre vil få sertifiseringen godkjent innen første halvår 2021.

 

Modena har bevisst tatt ansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling som ikke skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner. I stedet skal Modena være en bidragsyter og pådriver til bærekraftig lokal vekst og verdiskapning i samfunnet gjennom å drive ansvarlig virksomhet.

Modena forstod at det å bli miljøfyrtårn sertifisert, det å jobbe systematisk med miljø og bærekraft lønner seg. Ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

«For Modena er Miljøfyrtårnsertifisering et bærende element i vår strategi. Vi ønsker å være en del av løsningen på våre felles utfordringer med hensyn til miljø og klima.» Tom Chr Egeland Daglig Leder

Hvorfor Miljøfyrtårn sertifisering

 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Dette bidrar til at Modena får et konkurransefortrinn av bærekraft. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiseringen gjør at vi i Modena kan dokumentere vår miljøinnsats og vårt samfunnsansvar.

Modena – Inspirert av naturen

 

Modena har vedtatt en miljøpolicy som styrer miljøengasjementet for hele konsernet. Det jobbes aktivt og kontinuerlig med tiltak i forbindelse med forvaltning av vårt miljøansvar og bevisstgjøring blant ansatte, kunder og strategiske samarbeidspartnere. Ved å jobbe systematisk og langsiktig bidrar vår innsats i Modena til å forbedre miljøprestasjoner og redusere klimagassutslipp. Ja, bidra til en grønnere fremtid som er inspirert av naturen.

Modena vil med denne sertifiseringen skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte, leverandører og kunder. Modena går dermed foran som et godt eksempel og en ansvarsbevisst faghandel for sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere.