Skifer – puslespill for voksne

Når du skal legge skiferheller det viktig at du tar deg god tid for å komme frem til et pent leggemønster der du får brukt så mye av materialene som mulig. Derfor bør du starte med å legge ut alle skiferhellene slik at du får en oversikt over hva du har å jobbe med. Se etter heller som passer helt eller nesten sammen, samt heller med rett kant som kan brukes mot husveggen eller naturlige avslutninger.

Målet er ikke å eliminere behovet for kapping eller tilpasning, men å planlegge slik at du får best mulig utnyttelse av hellene og får så lite svinn som mulig. Rådene vi gir i denne artikkelen gjelder uavhengig av om du legger skiferen i sand eller limer den til betong.

Start i et hjørne

Starten av leggingen bør skje i et hjørne og vi anbefaler at du jobber deg utover fra hjørnet i en vifteform. Legger du heller som har varierende tykkelse, bør du legge de tykkeste på de laveste punktene. På den måten slipper du å bygge så mye opp med sand eller mørtel. Avstanden mellom hellene bestemmer du selv, men mange velger omtrent 2 cm. Vil du ha så smale fuger som mulig skal du være klar over at det blir mer jobb med tilpasning og at mengden svinn øker.

Det er dessuten en del ting du bør passe på når du gjør jobben:

  • Unngå at fire heller møtes i hjørnene og danner et kryss
  • Heller med spisse former bør ikke felles inn i andre heller, men renskjæres og legges inntil.
  • Unngå bruk av lange, smale heller
  • Vinkler på hjørner bør være større enn 45 grader
  • Gjennomgående fuger bør brytes etter 3-4 heller

Slik tilpasser du skiferhellene

Med skifer blir det mange runder med større og mindre tilpasninger for å få hellene til å passe sammen og lage et fint sluttresultat. Til det kan du både bruke vinkelsliper med diamantblad eller et lite utvalg forholdsvis enkle håndverktøy. Bruker du vinkelsliper holder det å skjære ca. halvveis gjennom hellen og avslutte delingen ved å knekke den av.

Bilde fra Minera Skifer

Vil du jobbe med håndverktøy trenger du følgende:

Når du jobber med disse verktøyene, bruker du først kritt til å merke det som skal hamres bort. En enkel måte å markere hvor mye av hellen du skal ta bort, er å legge den så vidt under den forrige som er tilpasset og lagt på plass. Så kan du dra krittet langs den øverste hellen for å markere hva du skal fjerne fra neste helle som skal legges.

Deretter bruker du kula på kulehammeren til å slå litt på skrått mot bruddkanten og jobber deg gradvis innover mot markeringen. Da får du en noe røff kant som skrår litt innover. Vil du ha en jevnere kant kan du gå over med skiferkniven eller en butt meisel for å rette opp. Slå med litt snert, som om du kaster med en fiskestang. Poenget er å hogge, men ikke knuse hellene.

Jobber du med Oppdalskifer kan du bruke et risseverktøy og en butt meisel for å tilpasse heller. Da risser du 1-2 mm. inn i hellen på forsiden, samt et enkelt markeringsriss på baksiden. Det er viktig at disse to rissene kommer på helt lik plass. Deretter bruker du meiselen og en hammer for å slå forsiktig, men bestemt langs risset på baksiden slik at hellen knekker. For å bruke denne metoden må avstanden fra kanten av hellen og inn til risset være minst det dobbelte av hellens tykkelse. Med heller på 20 mm. må altså risset være minst 40 mm. inn fra kanten.

Du kan dessuten også leie en skifersaks. Med en slik er det enkelt å tilpasse både rette kanter, buer, hakk og hjørner.

Bilde fra Minera Skifer

Etter leggingen

Når alle heller er lagt og du er fornøyd med hvordan det ser ut, er det kun sjarmøretappen som gjenstår. Det vil si at du skal i gang med å fylle fugene. Har du lagt skiferen i sand eller subbus, kan du bruke dette til å fylle fugene med også. Et annet alternativ er å bruke Modena fugefast sand. Den er polymerforsterket og herder etter at fugene er fylt. Andre fordeler er at den hemmer vekst av ugress, er maur- og krypdyrtilpasset, enkelt å bruke og gir deg mindre vedlikeholdsarbeid. Uansett hva du velger er det mest effektivt å koste sanden ned med diagonale bevegelser over fugene for å fylle dem godt.

Bilde fra Minera Skifer

Har du limt skiferen til betong kan du fuge med skiferlim eller egne typer skiferfug, men du kan fint gå for sand/subbus eller fugefast sand her også. Hva du velger avhenger litt av hvilket utseende du vil ha på fugene.

Vil du lese mer om hvordan du planlegger, tilpasser og monterer skiferheller på ulike underlag, anbefaler vi at du sjekker ut Mineras monteringsveiledninger.