Slik monterer du et systemgulv

Der både fliser og skifer krever en god del grunnarbeid, kan vi kalle systemgulv for en quick fix og en problemløser for å lage en flott og vedlikeholdsvennlig uteplass. Ettersom det monteres på pidestaller/bein, trenger du egentlig bare et stabilt underlag å sette beina på for å komme i gang. Underlaget kan for eksempel være en betongplatting, terrasse/balkong eller en hellelagt plass. Du kan lese mer om underlag for systemgulv i denne artikkelen

Utgangspunktet når du skal legge et systemgulv, er å velge riktig type bein/pidestaller. Her finnes det flere ulike typer:

 • SE – som er den mest fleksible da den har byggehøyde fra 28 – 550 mm. og kan kompensere for inntil 5 % fall i underlaget
 • NM – som er justerbar med byggehøyde fra 25 – 270 mm, men kan ikke kompensere for fall.
 • ST – justerbar og med ekstremt lav byggehøyde fra 8 – 30 mm.
 • EH – er ikke justerbar, men gir den raskeste og billigste løsningen dersom du ikke har behov for justering. Leveres i 12 og 20 mm. høyde.

De ulike pidestallene kan kombineres med hverandre dersom du har behov for det. På den måten er det enkelt å utjevne nivåforskjeller på uteområdet og ende opp med en plan og enhetlig flate. Eller å gjøre det helt motsatte – nemlig å lage nivåforskjeller og soner på plattingen.

Når det gjelder valg av fliser, finnes de i en rekke forskjellige farger, teksturer og størrelser. 60×60- er den meste vanlige størrelsen, men de finnes i utallige formater. Vi kan blant annet nevne:

 • 30×120
 • 40×120
 • 80×80

Planlegging og oppstart

 

Legging av et systemgulv på pidestaller planlegges på akkurat samme måte som du ville gjort med et helt ordinært flisgulv. Det vil si at du lokaliserer midten av gulvet og finner diagonalen. Da kan du planlegge hvor mange hele fliser du får plass til og justere slik at du får like kapp på alle ytterkanter. Det gjør det dessuten enklere å kompensere for skjevheter. Kapp mot ytterkanter bør helst ikke være smalere enn en halv flis for å unngå at flishellene blir for lette og oppleves ustabile, men det er også mulig å lime med Modena High-Tack monteringlim for at de skal ligge stabilt.

Selve leggingen er forholdsvis rett frem, og det enkleste er å legge en hel rad med flisheller først. Da blir det enkelt å legge ut pidestaller forløpende ettersom du fyller på med nye rader. Lag gjerne noen hjelpestreker i underlaget for sikre at du legger første rad i en rett linje. Skal du legge hellene inn mot husvegg eller liknende kan du også lage en linje som markerer overkant av det ferdige gulvet slik at det blir enklere å treffe nøyaktig med høyden.

Da det ikke er noe lim involvert er det ikke noe stress forbundet med jobben og du kan ta den tiden du trenger. Etter hvert som du legger ut radene foretar du grovjustering av høyden på hver rad slik at hellene ligger jevnt. Finjustering for å få en perfekt og helt jevn overflate gjøres med en egen systemnøkkel i etterkant. Det er viktig at pidestallene har fliser på alle fire kanter før du foretar finjusteringene med systemnøkkelen.

Avslutninger og tilpassing av heller

 

Inn mot vegger eller andre faste objekter bør du bruke universalklips for vegg for å låse gulvet i riktig posisjon. Alternativt kan du bare la det være 4-5 mm. åpning, men da kan det være du må justere litt hver sesong dersom noe har forskjøvet seg.

Rundt ytterkantene blir det en åpning under gulvet dersom du ikke foretar deg noe. Det er ikke spesielt pent, men heldigvis finnes det også klips for vertikal montering. De monteres på pidestallene og gir deg muligheten til å feste tilpassede flisheller i vertikal posisjon. Du kan også støpe en kant med Leca-blokker og lime fast flisene til denne hvis du vil.

Som regel er det behov for å tilpasse flishellene rundt ytterkantene og vegger. Da er det absolutt enklest å bruke en 125 mm. vinkelsliper med egnet diamantskive. For å redusere risikoen for at flishellene skal knekke mens du kapper, kan det være smart å kutte litt ned i hver ende først. Da tar du bort litt av spenningen i flisen og kan kappe litt og litt for å komme helt gjennom.

Når du er ferdig står du igjen med et vedlikeholdsfritt utegulv som:

 • Drenerer bort vann i fugene på en effektiv måte
 • Tåler høy jevn belastning
 • Kan skjule kabler, rør og sluk
 • Er svært stabilt og absorberer bevegelse
 • Er justerbart og sikrer et flatt gulv
 • Er miljøvennlig og bærekraftig

Montering i gress

Enkel løsning for gangsti og små plattinger

Ved å legge flis-hellene på bakken bevarer du underlaget mot eventuelle skader som kan oppstå ved tråkk. Det er viktig at flis-hellene og gresset er på samme nivå for å skape best mulig resultat ved klipping av plenen.

DM minispacers
Spesielt egnet for å posisjonere fliser i sand, grus eller gress.

 • Sikrer jevne avstander mellom flisene
 • Gir stabilitet og forhindrer at flisene sklir

Montering i grus/sand

Ideell løsning for gangsti, grillplass og platting

Legging i sand og grus sikrer god drenering mellom fugene i flis-hellene. Denne løsningen er ideell for prosjekter der et mer permanent gulv ikke er mulig.

Grunnarbeid er meget viktig! I bunnen må det ligge er bærelag på 15-25 cm pukk eller grus 0-32 mm, evt 0-63 mm.

Legg gjerne en fiberduk i bunnen dersom det er løse masser av jord eller lignende. Under flisehellene bør det være 2.5 cm settelag (avrettingslag) med Subbus grusmasse 0-8 mm. Husk fall på underlaget slik at vannet dreneres unna.

TIPS! Legg pyntestein mellom flisehellene for å få et elegant sluttresultat!