Slik unngår du kalkutfellinger på flis og naturstein

Mange opplever dessverre at flislagte områder utendørs får forringet utseende som følge av såkalte kalkutfellinger. Det vil si et gråhvitt belegg som trekker opp fra underlaget og ut i fugene – og ofte også ut på flisoverflatene. Her får du tipsene til hvordan du unngår dette.

 

Flere årsaker til kalkutfellinger

Det finnes flere årsaker til kalkutfelling, og de fleste av dem handler om inntrenging av vann eller fukt på ulike måter. Rent teknisk omdannes kalsiumhydroksid, som er hovedbestanddelen i portlandsement, til kalsiumkarbonat når sementen herder. Dette stoffet er tungt vannløselig, og når fuktigheten vandrer i betongporene vil vannet dra med seg oppløst kalsiumhydroksid til overflaten. Når vannet på overflaten tørker opp, blir det liggende igjen et belegg. Dette vil kunne bygge seg ganske tykt over tid. Portlandsement brukes både i betong, lim og fugemasser.

Å unngå kalkutfellinger er dermed er spørsmål om å hindre vann og fukt i å vandre i betongen.

 

I følge Norsk Byggkeramikkforening bidrar ofte kombinasjoner av følgende faktorer til at utfellingene oppstår:

 • Det er brukt betong av relativ lav kvalitet og som er porøs, slik som B20 eller B30 med høyt v/c-tall.
 • Det er brukt betong av ren portlandsement.
 • Nedbør og mye fukt kort tid etter støping, liming eller fuging.
 • Ingen permanent fuktbeskyttelse av betongen eller påstøpen – slik som membran eller annet tettesjikt.
 • Dårlig fall på flatene
 • Dårlig limdekning
 • Porøse fugemasser
 • Salting av flater for å fjerne is og snø

Riktig betongkvalitet og tilsetninger

Betong som skal brukes som underlag for fliser eller naturstein utendørs, bør minimum ha B30- kvalitet. Dersom betongen skal være frostbestandig og uten membran, må den være i M45-kvalitet. Det kan også være lurt å bruke tilsatser av flyveaske eller silika. Bruker du betong med ren portlandsement, får du nemlig mye kalsiumhydroksid med på kjøpet. Dette er stoffet som danner kalkutfellingene, men ved å tilsette flyveaske eller silika vil du redusere andelen portlandsement. Dermed reduseres også risikoen for utfellinger.

Utførelsen av støpejobben er også viktig, og målet er at betongen skal bli så tett som mulig. Det vil blant annet si at betongflaten skal ha lite porer og riss som gjør at vann og fuktighet kan trekke ned i den og sette i gang prosessene som fører til utfellinger. Husk at betong som har høyt vanninnhold og lite armering i øvre sjikt, gir en oppsprukket flate som er eksponert for mye fuktvandring. Den første uken etter at støping, liming eller fuging er det dessuten viktig å hindre uønsket fukt. Dette for å hindre utvasking av sementpartikler, som gjør overflaten mer porøs og mottakelig for senere fuktvandring som kan forårsake utfellinger.

Unngå stående vann og sørg for god limdekning

Erfaringer fra SINTEF og Norsk Byggkeramikkforening viser at kalkutfellinger oftere opptrer på flater der vann ikke renner bort, men blir stående. Derfor er det svært viktig å ha tilstrekkelig fall til at vannet kan renne bort slik at overflatene kan tørke opp. Fallet bør minimum være 1:100, men helst 1:50. Overflaten bør dessuten være plan – svanker/fordypninger der vannet blir stående bør ikke forekomme.

Erfaringer viser også at kalkutfellingene er svært fremtredende der det er dårlig limdekning under flisene. Med dårlig limdekning oppstår det tomrom der vann blir stående, og over tid fører det til utfellinger som synes i fugene. Svak limdekning er selvsagt også et problem med tanke på fliser som løsner og risiko for frostspreng om vinteren. For å unngå dette problemet bør du alltid dobbeltlime flisene – altså at du både påfører lim på betongen og på flisene.

Bruk membran

Det er alltid lurt å bruke membran på utendørs betongflater som skal flislegges eller dekkes med naturstein som limes fast. Membranen sørger nemlig for å dempe opptrekket av fukt fra støpen, samtidig som den hindrer at vann trekker ned i den. Støpen holder seg ganske enkelt tørrere med en membran enn uten, og dermed reduseres risikoen for kalkutfellinger. Membranen er dessuten litt elastisk og bidrar til utjevning av svinn og temperaturbevegelser mellom flisene/natursteinen og underlaget.

Det finnes ulike typer membraner, men utendørs bør du bruke en sementbasert påstrykningsmembran som tåler frost. Følg alltid leverandørens anvisninger når det gjelder tykkelse og påføring.

Et par andre tips du også bør ta med deg på veien, er:

 • Bruk fugemasse som er vannavvisende – og komprimer den godt slik at fugene fylles helt
 • Kloridholdige midler for å fjerne is og snø fra overflaten kan bidra til utfellinger – ikke bruk slike.
 • Steinrens 5 liter

  Et rengjøringsmiddel til vasking av alle fasader med overflater av tegl, naturstein, betong og fliser. Fjerner salt- og kalkutslag. Sprayes på og spyles av. Unngå høytrykks-spyling på betong.
 • Modena Steinimpregnering 1 ltr

  Olje- og vannavvisende impregnering til betong, marmor og naturstein etc. Inn- og utvendig. Beskytter mur- og natursteinsfasader mot frostspreng. Diffusjonsåpen. Kan med fordel benyttes som impregnering til fliser og fuger. Produktet er olje- og vannavvisende og har unike fordeler til bad. Fett og såperester avvises og medvirker dessuten til at kalk og humus ikke fester til underlaget. Lettere rengjøring. Enkel å påføre med rulle, pensel eller lavtrykkssprøyte og danner ingen hinne på underlaget. Dermed unngås fargeforskjell ved impregneringsoverganger. Kan benyttes på følgende: betong og fasader/ betongelementer/ naturstein, marmor, travertin, granitt/ fliser og klinker/ flisefuger og klinkerfuger/ keramikk og fasadekeramikk/ sålbenker (betong/skifer).
 • Modena Naturstein og Flisrens 1 kg

  Et spesielt renseprodukt til flis og fug, betong mm. basert på naturlig konsentrert organisk syre. Lett å jobbe med. Brukes både inne og ute. Fjerner blant annet fugeslør, sementslør og kalkslør på fliser, betong, tegl og andre mineralske underlag. Løser effektivt opp salt/ kalk slør som kan komme ut på betong og teglfasader. Effektiv til periodisk grovrengjøring av flis og fug. Fuger blir som nye igjen! Nedvaskede områder skylles eller moppes godt med vann. Passer meget godt ifbm næringsproduksjon siden rester av produktet ikke blir igjen på overflaten etter nedvask/ skylling. Lett biologisk nedbrytbar uten organiske tensider.  
 • Surfapore C 1liter

  Vannavstøtende usynlig impregnering som kan brukes på betong, tegl og puss- på piper, gulv, vegger og tak, takstein, fasader, betonggulv, beleggningstein, sementfuger, porøse mineralske underlag. 96% diffusjonsåpen. UV- resistent. Reduserer faren for groe. Hindrer kalkutslag.
Kilde: https://www.norskbyggkeramikkforening.no/
Bilder: Utlånt av NBKF (Norsk byggkeramisk forening)