Trygghet og varme med ny vedovn

Å bytte ut din gamle ovn med en ny gir mer trivsel og varme i stua –  og redusert risiko for brann.

Har du en gammel ovn hjemme i stua di, er sjansen stor for at den er lite effektiv. Den kan til og med være brannfarlig. Gamle vedovner gir dårlig forbrenning og avgir varme og sot i pipa som kan skade den og føre til branntilløp.

Norge satte verdens strengeste krav til ildsteder i 1998. Da ble det forbudt å selge gamle, forurensende vedovner. Likevel finnes de i tusenvis av hjem rundt omkring i landet. Mens de beste nye rentbrennende vedovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, kan gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent.

Ifølge Enova gir rentbrennende ovner mindre utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle vedovner. Deres klare anbefaling er å installere en rentbrennende vedovn dersom vedfyring er en viktig oppvarmingskilde i huset.

Hva sier feieren?

Mange norske kommuner er i ferd med å skjerpe branntilsyn med boliger. Det er gjerne feiermesteren som gjennomfører slike tilsyn. Dersom ovn og pipe ikke tilfredsstiller brannkravene, kan ildstedet bli stengt. Feilkilden er ofte at folk ikke har brukt fagfolk ved monteringen, eller hatt profesjonelt ettersyn. Hensikten med branntilsyn er å redusere risiko for tap av liv og eiendom.

Mye å velge mellom

Modena fører et bredt sortiment av ovner og peiser fra kjente kvalitetsleverandører. Dette er vedovner og innsatser som tilfredsstiller de nye kravene til miljø, design og varmeeffekt.

”Rentbrennende ildsted” er betegnelsen på ildsted med dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90 prosent av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk.

Investerer du i ny vedovn eller peis, får du et lunt og stemningsskapende ildsted i huset, med glassflater som får flammene i fokus. At den også er trygg og miljøvennlig er en stor bonus. En moderne vedovn gir nær 30 prosent mer varme per kubbe.