Vedovn eller Peis?

Et ildsted blir ofte boligens hjerte. Men skal ovnen eller peisen være det sentrale stedet i stua, til nødvendig oppvarming i gangen, eller til hygge på kjøkkenet. Tenk også på profilen i hjemmet. Søker du en hjemmekoselig løsning eller en ren designinspirert stil?
Gode allmenne råd før valg av vedovn eller peis.

Plassering av ildstedet
For å få maksimal glede og nytte av ovnen eller peisen, er det viktig med riktig form, utseende og størrelse. Tegn gjerne en skisse av rommet med pipe, brannmur og møbelplassering. Det kan også være nyttig å ta bilder av rommet som peisen skal stå i, og ta den med til en forhandler.

Hvor mye varme har du behov for?
En normalt godt isolert bolig har et varmebehov på ca 60 – 70 watt pr. kvadratmeter. Til oppvarming av et rom på 50 kvm. trenger du ca 3500 watt.

Hvordan er gulvet?
Mange ildsteder, f. eks. elementpeiser er så lette at de kan plasseres rett på et normalt gulv. Ønsker du tyngre løsninger, kan det være nødvendig med en forsterkning. Det kan også vurderes på en befaring.
Ventilasjonsbehov
Mange ovner og peiser henter frisk luft utenfra, varmer den opp og sender den videre ut i rommet. En ovn eller peis trenger som kjent frisklufttilførsel for å unngå røykutslag og sikre best mulig forbrenning. Et godt forslag kan være å hente luft utenfra gjennom en egen friskluftkanal til underkant av ildstedet, så «bruker du ikke opp» luften i stuen.

Pipen må passe
Pipens innvendige mål og totale høyde er med på å bestemme trekk og forbrenningsevne. Ta med målene og snakk med din forhandler for å få rett produkt. Piper kan også rehabiliteres.

Sørg for riktig montering
Dagens lovgivning krever at vedovnen eller peisen godkjennes av en sertifisert forhandler, kvalifisert kontrollør eller kommunal kontrollmyndighet. Per i dag er det enklest for deg å velge en profesjonell aktør som både har godkjente fagfolk, og er fortrolige med søknadsprosessen.

Modena Fliser er medlemmer i bransjeforeningen Norsk Varme

Faktafilm – varme og peis